Kurs i Kategori GRØNN

Vil du leve av å kontrollere håndslokkere og brannslangetromler?
Det finnes over 3 millioner brannslokkere eller brannslangetromler i Norge i dag. Disse skal i henhold til gjeldene krav og normer kontrolleres og tas service på jevnlig.
Nå tilbyr vi kurset som skal til for at du skal kunne jobbe med dette i fremtiden.
Kategori GRØNN er et sertifikat utsted av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og gir deg rett og kompetanse til å foreta kontroller og service av håndslokkere og brannslangetromler.
Kurset er på 32 timer og går over 4 dager.