Håndslokker

En håndslokker er ikke en håndslokker, kjøp kvalitet!

Selv om de fleste håndslokkere ser like ut er det stor forskjell på kvalitet og slokke-evne.

Jo høyere slokkeeffekt en brannslokker har, jo større brann kan den slokke. En slokker med effekt på 55A som er markedets høyeste slokkeeffekt, kan slokke 60% større branner sammenlignet med en slokker med lavere slokkeeffekt (34A).

#

Det er viktig at du kjøper en håndslokker som er beregnet til bruken der denne er utplassert.
Våre medarbeider har lang erfaring med de forskjellige typene og kan veilede dere i valg av slokkere.