Brannslange

Brannslange.

Brannslanger kontrolleres etter NS-EN 671-3 og trykkprøves hvert 5. år. (ihht. NS-EN671- 3)
Ved lekkasjer eller feil utbedres denne etter avtale.

Vi foretar også utskifting av brannslanger, hele eller deler av slangen. Strålerør osv.

#