Kategori GRØNN

KURS KONTROLL/SERVICE AV HÅNDSLOKKERE OG BRANNSLANGETROMLER:

Ønsker du å jobbe med kontroll av slokkematriell?
Nå avholder vi kurset som skal til for at du skal kunne kontrolere brannslanger og slokkere i henhold til NS-EN 671-3 og NS 3910.
Kurset holdes i våre lokaler i Øyer, det finnes bra med overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Kursets innhold

 • Prøving og sertifisering av håndslokkere
 • Brannteori og brannstatistikk
 • Slokkemidler
 • Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk
 • Regelverk som setter krav til håndslokkere og brannslangetromler
 • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning (FOBTOT)
 • Norsk Standard NS 3910 – vedlikehold av håndslokkere
 • NS EN 671-3 vedlikehold av brannslangetromler
 • Oppbygging og virkemåte av håndslokkere
 • Kontrollrutiner. Teoretisk og praktisk undervisning
 • Slokkeøvelser

Neste kurs: Ta kontakt for mer info og ny kursdato.

Pris: 11.000,-.

Se her for mer informasjon og påmelding