#

Som en av de første i området tilbyr vi nå INERGEN slokkegass som sikkerhetstiltak mot brann!

INERGEN er en ufarlig blanding av allerede eksisterende gasser i lufta men i et blandingsforhold som senker oksygennivået til under 15%

Med så lite oksygen har ikke flammene nok næring til å overleve og de vil derfor dø ut.

INERGEN har ingen sekundærskader og egner seg spesielt godt til arkiver, museer og andre områder der man vil beskytte eiendeler mot både flamme og vannskader ved branntilløp.

Sjekk her for mer informasjon!